syarat asas kelayakan

bagi pemohon dana

program belia

syarat asas kelayakan

bagi pemohon dana

program belia

1. Kelab/Pertubuhan Belia yang bernaung dibawah Majlis Belia Sabah melalui

  • Badan Gabungan Negeri
  • Gabungan Majlis Belia Daerah atau
  • Majlis Belia Daerah

2. Mempunyai rekod MYKD berstatus lengkap sekurang-kurangnya 2 tahun berturut - turut.

3. Mengisi maklumat dan memuat naik dokumen yang diperlukan didalam sistem dengan lengkap

4.  Menepati kriteria lain yang telah ditetapkan

Mohon Geran

1. Kelab/Pertubuhan Belia yang bernaung dibawah Majlis Belia Sabah melalui

  • Badan Gabungan Negeri
  • Gabungan Majlis Belia Daerah atau
  • Majlis Belia Daerah

2. Mempunyai rekod MYKD berstatus lengkap sekurang-kurangnya 2 tahun berturut - turut.

3. Mengisi maklumat dan memuat naik dokumen yang diperlukan didalam sistem dengan lengkap

4. Menepati kriteria lain yang telah ditetapkan

Mohon Geran