kriteria permohonan

bagi pemohon dana

program belia

kriteria permohonan

bagi pemohon dana

program belia

Mematuhi semua syarat kelayakan yang telah digariskan. (ROY, Peg. Bah. KBSS, MBS)

Perancangan projek yang memenuhi syarat-syarat di bawah:

1) Projek yang dirancang bersifat holistik dari semua aspek pembangunan belia seperti peluang ekonomi dan keusahawanan, kesukarelawanan, pendidikan dan lain-lain.

2) Mempunyai lebih 2 badan kerjasama sama ada agensi kerajaan ataupun Badan Bukan Kerajaan (NGO) yang berdaftar secara sah

3) Program tidak bersifat ‘one-off’ tetapi hendaklah secara bersiri ataupun berterusan sekurang- kurangnya dua siri.

Mohon Geran

bagi pemohon tepat

rm 5,000.00

bagi pemohon tepat rm 5,000.00

Mematuhi semua syarat kelayakan yang telah digariskan. (ROY, Peg. Bah. KBSS, MBS)

Perancangan projek yang memenuhi syarat-syarat di bawah:

1) Projek yang dirancang bersifat holistik dari semua aspek pembangunan belia seperti peluang ekonomi dan keusahawanan, kesukarelawanan, pendidikan dan lain-lain.

2) Mempunyai lebih 2 badan kerjasama sama ada agensi kerajaan ataupun Badan Bukan Kerajaan (NGO) yang berdaftar secara sah

3) Program tidak bersifat ‘one-off’ tetapi hendaklah secara bersiri ataupun berterusan sekurang- kurangnya dua siri.

Mohon Geran

bagi pemohon dibawah

rm 5,000.00

Mematuhi semua syarat kelayakan yang telah digariskan.

Panel penilai mempunyai kuasa untuk memberikan geran kurang dari yang dimohon sekiranya:

1) Program berskala kecil dan berimpak rendah terhadap pembangunan belia.

2) Tidak mempunyai kerjasama dengan mana-mana agensi ataupun NGO lain.

3) Program berbentuk ‘one-off’.

Mohon Geran

bagi pemohon dibawah rm 5,000.00

Mematuhi semua syarat kelayakan yang telah digariskan.

Panel penilai mempunyai kuasa untuk memberikan geran kurang dari yang dimohon sekiranya:

1) Program berskala kecil dan berimpak rendah terhadap pembangunan belia.

2) Tidak mempunyai kerjasama dengan mana-mana agensi ataupun NGO lain.

3) Program berbentuk ‘one-off’.

Mohon Geran

Projek yang kosnya melebihi dana yang ditetapkan hendaklah:

1) Program yang berimpak tinggi dan impaknya bersifat rentas daerah

2) Wakil daripada kelab hendaklah membuat persembahan secara atas talian atau offline kepada paneli penilai (IKEBS dan MBS) untuk dipertimbangkan.

3) Sekiranya berjaya meyakinkan panel, maka panel berhak menentukan jumlah yang perlu diberikan.

Nota: Permohonan melebihi RM15,000 akan dipanjangkan kepada KBSS

Mohon Geran

bagi pemohon

rm 5,001 ke atas

bagi pemohon dibawah rm 5,000.00

Projek yang kosnya melebihi dana yang ditetapkan hendaklah:

1) Program yang berimpak tinggi dan impaknya bersifat rentas daerah

2) Wakil daripada kelab hendaklah membuat persembahan secara atas talian atau offline kepada paneli penilai (IKEBS dan MBS) untuk dipertimbangkan.

3) Sekiranya berjaya meyakinkan panel, maka panel berhak menentukan jumlah yang perlu diberikan.

Nota: Permohonan melebihi RM15,000 akan dipanjangkan kepada KBSS

Mohon Geran